Servizo de Apoio Integral a Coidadoras no medio Rural (2020) Servizo que desenvolve Fundación Mujeres en varios municipios da contorna rural da provincia da Coruña, co cofinanzamento da Deputación da Coruña. Nel ofrecese un apoio integral as mulleres coidadoras de persoas dependentes no seu ámbito familiar, a través de diferentes accións encamiñadas á mellora da sua saúde e ao aumento do benestar da contorna rural da provincia da Coruña.
Objetivos:
Obxectivo xeral: Mellorar a calidade de vida das coidadoras de persoas dependentes na contorna familiar do medio rural da provincia da Coruña. Obxectivos específicos: • Facilitar información e asesoramento sobre o Servizo ás mulleres coidadoras. • Fomentar a activación das usuarias do Servizo a través de talleres grupais. • Promover espazos de participación coas usuarias. • Afianzar a coordinación cos recursos socio sanitario do ámbito da dependencia.
Poblacion Destinataria:
Mulleres coidadoras de personas dependentes no seu ámbito familiar dos Concellos de Cabanas, Oroso, As Pontes, Melide, Cerceda, Curtis-Teixeiro, Ordes, Culleredo, Pontedeume, Bergondo, Ares, Laracha, Sada y Abegondo.
  • Financiado Por: Diputación A Coruña.
  • Año Inicio: 2020
  • Año Final: 2020