Utilizamos cookies para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio. Leer más Aceptar

Inicio > Noticias > Fundación Mujeres e Las Mélidas presentan os mapas de prevención de risco para as mulleres en Sonsonate e Ataco (El Salvador)
Nov
17
2018
Compartindo ferramentas de prevención da violencia coas autoridades
Fundación Mujeres e Las Mélidas presentan os mapas de prevención de risco para as mulleres en Sonsonate e Ataco (El Salvador)
Fundación Mujeres - Delegación Galicia
Presentáronse os mapas de prevención de risco para as mulleres como unha ferramenta para as autoridades municipais, policiais e sobre todo para as lideresas e mulleres dos municipios de Ataco e Sonsonate

Os pasados días 8 e 15 de novembro presentáronse os correspondentes mapas froito do traballo realizado nas comunidades de Ataco e Sonsonate coa participación das lideresas, xa que foron elas quen identificaron os puntos de risco que hai en cada unha das súas comunidades. 

 

Estas xornadas realizáronse ante a representación das alcaldías e Policía Nacional Civil (PNC) de Sonsonate e Ataco, quen, á súa vez, asinaron cartas de compromiso para mellorar algunhas condicións que garantan a seguridade e unha vida libre de violencia para as mulleres nas súas comunidades. 
 
As presentacións realizáronse en cada un dos municipios nos que se traballou e en ambos se abordou a situación actual de cada comunidade e os elementos que se tomaron  en conta para a construción de   os mapas.
 
Nese sentido, as persoas representantes de   a PNC e as municipalidades asinaron ao finalizar unhas cartas de compromiso  nas que se estipula que traballarán en conxunto para erradicar a violencia contra as mulleres e nas que se garante o apoio ás comunidades nos puntos de risco sinalados. 
 
Os mapas foron recibidos e recoñecidos como un instrumento positivo que axuda á planificación estratéxica das institucións e apoia á prevención.
 
Durante ambas as xornadas reproduciuse a curtametraxe “Violencia cotiá”, tras o cal se abriu un debate e xeráronse diferentes opinións sobre as imaxes que acaban de presenciar, explicando a situación e contextoactual da violencia contra as mulleres no Salvador.
 
A elaboración e presentación dos mapas forman parte das accións executadas no proxecto “Contribuíndo ao empoderamiento das mulleres nos dereitos sexuais e reprodutivos e dunha vida libre de violencia no occidente do Salvador”, executado por Las Mélidas en colaboración con Fundación Mujeres e o apoio financeiro da Xunta de Galicia.