Inicio > Noticias > Avances realizados coas agricultoras e agricultores de Quisapincha (Ecuador)
Jun
30
2020
Asesoramentos e formacións durante a desescalada
Avances realizados coas agricultoras e agricultores de Quisapincha (Ecuador)
Fundación Mujeres - Delegación Galicia
Durante o mes de xuño o equipo de Fundación Humana Pueblo a Pueblo-Ecuador continuou traballando para fortalecer as actividades de comercialización e asistencias técnicas. Ademais, continúase realizando a entrega de plantas de uvilla e plantas forestais nas comunidades de Quisapincha e puidéronse retomar as réplicas do proceso de capacitación sobre o plan de negocio.

Varias foron as actividades que se cumpriron durante o mes de xuño no marco do proxecto “Fomentando iniciativas produtivas con valor agregado para a redución da pobreza e a exclusión das mulleres da Parroquia de Quisapincha, Tungurahua” financiado pola Xunta de Galicia e executado por Fundación Humana Pueblo a Pueblo - Ecuador en coordinación con Fundación Mujeres.

 

No contexto actual de crise sanitaria e económica que vive o país, o equipo técnico de Quisapincha decidiu articular alianzas estratéxicas coas técnicas do proxecto “Acción Territorio Demostrativo Píllaro - Laif”, co obxectivo de fortalecer aos pequenos/as produtores/as da parroquia e evitar unha caída da economía local. Os produtos son sometidos a procesos de control de calidade, peso e sanidade, antes de ser enviados a Píllaro para a súa recepción, elaboración de canastras e envío á cidade de Quito.  Estes produtos varían entre, verduras, legumes, hortalizas e froitas de tempada da parroquia. Ao redor de 15 agricultores/as son beneficiados/as desta iniciativa, que durante tres meses permitiulles xerar un ingreso de 3.359,72 dólares. O reto é continuar articulando alianzas para colaborar coa apertura de mercados novos, alternativos e fortalecer os que xa están establecidos.
 
Por outra banda, e dando continuidade ás actividades iniciadas na primeira anualidade, retomáronse as réplicas de Plan de Negocios co obxectivo de concientizar ás asociacións, principalmente ás mulleres produtoras sobre a necesidade de realizar análises previas antes da posta en marcha de calquera negocio. O resultado a alcanzar cos talleres é elaborar un plan de negocio da uvilla.
 
Así mesmo, durante o mes de xuño o equipo técnico realizou a entrega de 8.300 plantas de uvilla a un grupo de 41 agricultores e agricultoras, quen cumpriron co primeiro proceso de capacitación de Boas Prácticas Agrícolas que estivo a cargo das técnicas, María Belén Jaramillo e Elena Quinga. Previamente á entrega de uvilla realizáronse asistencias técnicas personalizadas nas parcelas destas produtoras e produtores co obxectivo de reforzar os seus coñecementos, lembrar o aprendido e motivarlles para continuar coas actividades previstas no proxecto. 
 
A entrega das plantas de uvilla realízase de maneira gradual para lograr unha produción sustentable que asegure a súa comercialización no mercado interno e externo. Motivo polo cal as agricultoras e agricultores deben fortalecer os seus coñecementos teórico-prácticos para a diversificación da produción agrícola, a realización de plans de produción mellorados individualizados, xunto ao acompañamento e asesoramento técnico do equipo de Fundación Humana Pobo a Pobo-Ecuador.
 
Adicionalmente, entregáronse plantas forestais doadas polo Honorable Goberno Provincial de Tungurahua, para ser sementadas nos linderos das parcelas de uvilla, impulsando desta maneira, ademais de técnicas de Boas Prácticas Agrícolas, a xeración de consciencia sobre o uso alternativo de materiais para a implementación de cercas que van acorde ao medio ambiente.